Екологічні знаки та символи Цей знак підтверджує екологічну перевагу та безпеку маркованої ним продукції, що пройшла екологічну сертифікацію за вимогами міжнародного стандарту ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024), та контроль за дотриманням вимог екологічних стандартів на усіх етапах її життєвого циклу.
Під знаком розташовується код екологічного стандарту на відповідність якому пройшла сертифікацію маркована ним продукція.
Знак зареєстрований Міністерством юстиції України – свідоцтво про реєстрацію від 18.02.2002 року № 444, права на нього охороняються Законом.
Згідно вимог пункту 42 Технічного регламенту суб'єкт  господарювання має право розміщувати екологічне маркування на продукції тільки після укладення угоди про право застосування екологічного  маркування з обов'язковим зазначенням реєстраційного номера сертифіката екологічного маркування!
Зазначаємо, що згідно пункту 4 Технічного регламенту забороняється використання товаровиробниками чи продавцями продуктів, товарів, виробів та послуг нечітких або неправдивих екологічних маркувань, чи екологічних маркувань, які можна неправильно зрозуміти. Також забороняється використовувати такі неперевірені написи, як: "екологічно чистий", "екологічно безпечний", "екологічно сприятливий", "сприятливий до ґрунту", "не забруднюючий", "зелений", "сприятливий до природи" та "сприятливий до озону" тощо.З січня 2015 року за результатами реформування системи технічного регулювання в Україні відмінена обов’язковість застосування міждержавних (ГОСТ), національних (ДСТУ) та інших стандартів щодо якості та інших вимог по усім категоріям продукції.
Держава забезпечуватиме лише контроль дотримання норм безпеки, що встановлені технічними регламентами та іншими нормативно-правовими актами.

 Національний знак відповідності – знак, що свідчить про відповідність продукції обов’язковим вимогам безпеки згідно регламентів та стандартів стосовно продукції певної категорії, які діють на території України. Цим знаком може бути маркований як сам виріб, так і його упаковка чи супровідна документація. Знак відповідності органічним стандартам українського органа сертифікації "Органік стандарт".

 Знак відповідності міжнародним органічним стандартам ІСЕА Підтверджує що маркована ним продукція пройшла сертифікацію на відповідність вимогам, встановлених Постановою щодо органічного виробництва Ради ЄC № 834/2007.

  Цей знак є декларацією виробника, його застосування не вимагає обов'язкового проведення випробувань та оцінки продукції на вміст ГМО органом з оцінки відповідності. Ставити маркування про наявність чи відсутність ГМО зобов'язує виробника Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

 Цей знак означає, що пакувальний матеріал вироблений з повторно переробленої сировини або містить частку повторно переробленого матеріалу.

 Цей знак у перекладі з німецької має назву "Зелена крапка" і означає що виробник маркованої ним продукції сплатив за збір та переробку відходів упаковки, що упроваджена в Німеччині. На території України цей знак немає змістовного значення для товаровиробників, споживачів чи контролюючих органів.

 Знак у вигляді трикутника з трьох стрілок, що означають замкнутий цикл (виробництво – застосування – утилізація), вказує, що дана упаковка придатна для подальшої переробки.

знак          назва                           коментар«Miljomarkt»  або«Белий лебідь» Знак означає відповідність товару скандинавським екологічним нормативам. Продукт з цим знаком, не містить шкідливих людині і природі речовин, легко утилізується.
«Блакитний ангел» Перший і найстаріший у світі екологічний знак для товарів і послуг, створений в 1977 р.
«Квітка ЄС» Цей знак єдиного екомаркування відповідно до вимог ЄС, як і знак "Блакитний Ангел", говорить про екологічність продукту і ставиться на упаковці двома кольорми: зеленим і блакитним або чорним на білому тлі. Він не поширюється на харчові продукти і ліки, ним маркуються товари, віднесені до небезпечних, але які використовуються при дотриманні обмежувальних умов або в допустимих межах.
  «Листок життя» Перше російська екомаркування. Система добровільної екологічної сертифікації «Листок Життя» була розроблена Санкт-Петербурзьким екологічним союзом в 2001 році.
«Екологічний сертифікат відповідності» Орган сертифікації «Міжнародний екологічний фонд» (ОС «МЕФ»), акредитований в Системі обов'язкової сертифікації за екологічними вимогами.
«Green Seal»
«Зелена Печатка»
Екологічний знак Європейського співтовариства.
«Екологічно безпечний продукт» Російський екологічний знак. Інформує про натуральну та екологічно безпечну продукцію найвищої якості, а також впровадження найкращих існуючих технологій для виробництва такої продукції.
   1 коментар:

  1. Корисна інформація, багато чого нового дізнався. Дякую за вашу роботу!

    ВідповістиВидалити