понеділок, 10 липня 2017 р.

Наші виставки

 
Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук пропонує ознайомитися з книжковою виставкою "Екологічний календар. Липень". 7 липня – День працівника природно-заповідної справи. До вашої уваги книжкова виставка "Природно-заповідний фонд України".
  До природно-заповідного фонду України належать:

  •   природні території та об'єкти – природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища;
  •   штучно створені об'єкти – ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.
  На цій виставці представлені книги, періодичні видання про природно-заповідні території України та чарівного краю – Чернігівщини.
  Пам'ятаємо заповідні місця слід плекати, вивчати і берегти, це – найцінніші ділянки природи і наша пам'ять.

  Список літератури:
  1. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Збереження та розширення природно-заповідних територій в Україні. - Київ : [], 2015. - (Стан навколишнього середовища ; № 10, жовт. 2015).
  2. Борейко В. Е. Заповедники, заповедность и живородящий хаос / В. Е. Борейко ; Киев. экол.-культур. центр. - Киев : Логос, 2010. - 47 с.
  3. Борейко В. Е. Этика и менеджмент заповедного дела / В. Е. Борейко ; Киев. экол.-культур. центр. - Киев : Логос, 2005. - 327 с.
  4. Закон України про природно-заповідний фонд України : за станом на 25 листопада 1999 р. / Верхов. Рада України. - Київ : Парламентське видавництво, 1999. - 44 с.
  5. Зачаровані Карпати: заповідники та національні природні парки Закарпаття : фотокнига / [ред., упоряд. Л. Д. Годований, голов. ред. Б. Г. Кушнір]. - Ужгород : Карпати, 2005. - 318, [1] с.
  6. Карпенко Ю. О. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Рихлівська дача" / Ю. О. Карпенко, М. В. Графін ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Мезин. нац. природ. парк. - Чернігів : [б. в.], 2007. - 55 с.
 

7. Карпенко Ю. О. Стежками Сокиринського парку / Ю. О. Карпенко, М. В. Графін ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : [б. в.], 2001. - 40 с.
  8. Качанівка. Подорож у вічність : [фотоальбом] / [фот. Б. Шевченко]. - Київ : Гнозіс, 2015. - [21] с.
  9. Клименко Ю. О. Старовинні парки Київщини / Ю. О. Клименко, А. В. Клименко. - Київ : [б. в.], 2003. - 61 с.
  10. Лукаш А. В. Ботанически ценные охраняемые природные территории Полесья : монография / А. В. Лукаш, Т. Л. Андриенко. - Чернигов : Десна Полиграф, 2014. - 103 с.
  11. Лукаш О. В. Зелені шати Радомської дачі : путівник екол. маршруту по заповід. урочищу "Радомська дача" / О. В. Лукаш, Л. М. Єрмоленко ; Черніг. обл. орг. Всеукр. екол. ліги, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Каф. екології та охорони природи. - Чернігів : [б. в.], 2006. - 11, [1] с. - (Природно-заповідними територіями Лівобережного Полісся).
  12. Мезинський національний природний парк / Держ. упр. екології та природ. ресурсів в Черніг. обл. - [Б. м. : б. в.], 2006. - 6 с.
  13. Низовский А. Ю. Сто великих чудес Украины / А. Ю. Низовский. - Киев : Арий, 2010. - 415 с.
  14. Палацово-паркові комплекси України: охорона, збереження та використання : наук. зб. за матеріалами наук. конф., 14-15 верес. 2016 р. / Нац. іст.-культ. заповідник "Качанівка". - Київ : Гнозіс, 2016. - 231 с.
  15. Правове регулювання заповідної справи в Україні : [спеціальне зібрання законодавчих документів] / [упоряд.: Ю. Г. Масікевич, Я. І. Мовчан, П. М. Цицима]. - Чернівці : Книги - XXI, 2007. - 815 с.
  16. Природно-заповідний фонд Чернігівської області / [Т. Л. Андрієнко та ін.] ; під заг. ред. Ю. О. Карпенко. - Чернігів : [б. в.], 2002. - 237 с.
  17. Створимо національний природний парк "Подесіння"! / Нац. екол. центр України. - Київ : [б. в.], 2011. - 8 с.
  18. Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII-початку XX століття : матеріали міжнар.наук. конф. 175-річчю від дня народження В. В. Тарновського-молодшого присвячується, 1 - 2 серп. 2012 р. / Департамент культ. спадщини та культ. цінностей, Нац. іст.-культ. заповідник "Качанівка". - Чернігів : Лозовий В. М., 2012. - 333, [3] с.
  19. Шевченко Б. В. Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Богдана Шевченко. - Вид. четверте, допов. - Київ : Гнозіс, 2014. - 124, [4] с.
  20. Василюк О. "Для нас і раніше життя було війною. ." [Текст] / О. Василюк // Український тиждень. - 2015. - № 43. - С. 42-45.
  21. Гетьман В. І. Заповідне Олешшя / В. І. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. - 2017. - № 1. - С. 31-35.
  22. Гетьман В. І. Національний природний парк "Олешківські піски"-унікальний витвір природи / В. І. Гетьман // Екологічний вісник. - 2017. - № 2. - С. 15-18.
  23. Гребенник Г. Характеристика використання природно-рекреаційного потенціалу землекористування територій національних природних парків : аналіз останніх наукових досліджень і публікацій / Г.Гребенник // Землевпорядний вiсник. - 2015. - № 5. - С. 61-64.
  24. Захарко В. Парк природних чудес [Текст] / В. Захарко // Лісовий і мисливський журнал. - 2016. - № 4. - С. 18-20.
  25. Ковальчук С. І. Вербецькі товтри" ("Чотири кавалери") - заповідна зона Національного природного парку "Подільські Товтри" [Текст] / С. І. Ковальчук // Екологічний вісник. - 2017. - № 1. - С. 11-13.
  26. Коніщук В. В. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у системі Пан'європейської екомережі [Текст] / В. В. Коніщук // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 1. - С. 71-81.
  27. Мазуренко О. “Софіївка" - сад вічного кохання [Текст] / О. Мазуренко // Екологічний вісник. - 2016. - № 2. - С. 15-18.
  28. Мовенко В. Організація територій природоохоронного призначення Чорнобильської зони [Текст] / В. Мовенко, П. Новик // Технічні науки та технології. - 2016. - № 2. - С. 228-238.
  29. Федонюк В. В. Економічне оцінювання рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків України [Текст] / В. В. Федонюк, О. Ф. Картава, В. В. Іванців // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 1. - С. 209-216.


Немає коментарів:

Дописати коментар